You are currently viewing Praktyczne wyrażenia po francusku
Luwr

Praktyczne wyrażenia po francusku

 

Pierwsza potrzeba

Gdzie jest toaleta? -Où sont les toilettes (u zont letłalet)

Ile to kosztuje? – Combien ça coûte? (kombiensa kut)

Nie rozumiem -Je ne comprend pas (że ne comprą pa)

Możesz powtórzyć? -Pouvez- vous répétez ? (puwez wu repete)

Na pomoc! -Aidez moi SVP (edez mła silwuple)

Zadzwoń po karetkę – Appelez les pompiers ! (apele le pompier)

Pali się! – Au feux ! (o fu)

woda– l’eau ( lo)

Masz długopis? -Avez-vous un stylo? (avez wu ę stilo)

gdzie mogę znaleźć taksówkę – Où est-ce que je peux trouver un taxi ? ( u eske że po truve ę taksi)

Szukam-  Je cherche …  ( że szersz)

cigarette– (sigarette)

sklep – un magasin (ę magazę)

apteka– pharmacie ( farmaci)

Potrzebuje..– J’ai besoin (à pharmcy) (że besłę)- ..

Potrzebuje prezerwatyw– J’ai besoin de condome ( że besłę de kondom) ( w aptece)

jakie jest hasło do wifi – Quel est le mot de passe de Wi-fi (kel e mo pass de łifi)

nie działa -Ca ne foncionne pas ( sa ne fonksjon pa)

 

Jedzenie

Rachunek proszę  – L’addition SVP (ladision silwuple)

Jestem wegetarianinem Je suis végétarien(ne) ( że słi weżetarien)

Jestem weganinem Je suis vegan ( że słi wegan)

nie jem: Je ne mange pas ( że ne manż pa)

produktów mlecznych – les produits laitiers ( le prodłi letier)

miodu – le miel ( le miel)

mięsa – la viande ( la viąd)

cukru-  le sucre ( le siukre)

jajek – les oeufs ( lez uff)

mleka– lait ( le)

ostre – épice ( episse)

nie ostre – non-épice ( non episse)

słodkie – sucre/ doux ( siukre/du)

Zbywanie natrętów

Działa na każdego nachalnego podrywacza, nudziarza i buca. Co prawda Sophia Loren mawiała, że kobiecie wystarczy wiedzieć, jak jest nie w 12 językach. Ale czy nie lepiej być jeszcze bardziej dosadną.

Zostaw mnie w spokoju– Laisse-moi tranquille! (Less mła trankil)

Muszę już iść- bardziej miło, nadaje się dla mężczyzn Je dois y aller ( że dła i ale)

nie mam czasu Je n’ai pas le temps ( że ne pa le tąp)

Problem

zgubiłem kartę pokładową – J’ai perdu ma carte d’embarquement ( że perdiu ma kart dembarkemą)

zgubiłem aparat – J’ai perdu ma camera (że perdiu ma camera)

zgubiłem dokumenty – J’ai perdu mes documents ( że perdiu me dokiumą)

zgubiłem paszport – J;ai perdu mon passeport ( że perdiu mą passport)

zgubiłem się–  Je suis perdu(e) (że słi perdiu)

Gdzie jest

Où se trouve? ( u se truw?)

stacja kolejowa -la station de train ( la stasją de trę)

autobus -l’arrêt de bus ( l’arret de bius)

prom -ferry (ferri)

szpital– l’hôpital (lopital)

muzeum – le musée ( le miuzee)

 bankomat bankomate distributeur d’argent un dab (  bankomat distribiutor d’ arżą/ ę dab)

hotel un hôtel (ę otel)

hostel – l’auberge de jeunesse (oberż de żoness)

ulica la rue (la riu)

les toilettes – toaleta

Kontakt

masz facebooka– Est-ce que t’as facebook? (Eske ta fejsbuk)

spotkamy się jutro? -On se voit demain? On se revoit? (ą se wła demę/ Ą se rewła?)

Chciabym co do picia – J’ aimerai quelque chose à boire ( ż emere kelke szos a błar)

 

Wybierasz się do Francji? Może zainteresuje Cię któryś z artykułów:

 

 

Rate this post

Dodaj komentarz