You are currently viewing Praktyczne zwroty po angielsku. Paląco praktyczne.

Praktyczne zwroty po angielsku. Paląco praktyczne.

 

183. Twój numer. Czekasz w kolejce w ambasadzie Tajlandii z wnioskiem o przedłużenie wizy. Bip!  Na wyświetlaczu zapaliło się 179. Funkcjonariuszka w informacji skanuje wzrokiem dokument. I wskazuje palcem: Ale wczoraj był 29 marca! Teraz zauważyłeś, że się pomyliłeś w dacie. Trzeba będzie wypełnić wniosek od nowa zanim dojdziesz do właściwego okienka. Bip! 180. Na blacie nie ma ani jednego długopisu. Podchodzisz do najbliższej osoby i chcesz zapytać, czy masz…eeeee, ale w głowie tylko pustka. Jak to było po angielsku? Bip! 181.

Nie daj się wyrolować z kolejki. Przypomnij sobie podstawowe zwroty po angielsku przed wyjazdem!

Pierwsza potrzeba

Gdzie jest toaleta? –Where is a toilet? (łer iz e toilet?)

 Ile to kosztuje? – How much is it? (Hał macz iz it?)

Nie rozumiem – I don’t understand? (aj dont andyrstend)

Możesz powtórzyć? – Could you repeat? (kud ju rypit)

Na pomoc! Help! (Help)

zadzwoń po karetkę Call ambulance (Kol ambjulanc)

Pali się Fire( Fajer)-

woda – water– (łater)

 Masz długopis? Do you have a pen ( du ju haw e pen)

gdzie mogę znaleźc taksówkę where I can find taxi ( łer aj ken fajnd taksi)

Jedzenie

Rachunek proszę – Can I have a bill? ( Ken aj hew e bil?)

Jestem wegetarianinem I am vegetarian( Am wedżetarian)

 Jestem weganinem I am vegan (Am wigan)

nie jem: I don’t eat ( Aj dont it)

produktów mlecznych -diary– (dajry)

 miodu honey (honi)

mięsameat- (mit)

cukru -sugar-(szugar)

jajek eggs– (egs)

mleka milk -(milk)

 ostre spicy- (spajsi)

nie ostre no spicy- (noł spajsi)

słodkie sweet- słit

 

Zbywanie natrętów

Zpstaw mnie w spokoju! Leave me alone! ( Liw mi alołn)

Muszę już iść I have to go – (aj haw tu goł)

nie mam czasu I don’t have time ( aj dont hew tajm)-

 

Problem

zgubiłem kartę pokładową I’ ve lost my boarding pass- ( ajw lost maj bording pas)

zgubiłem aparat I’ve lost my camera-( ajw lost maj kamera)

zgubiłem dokumenty I’ ve lost my documents ( ajw lost maj dokjuments)

zgubiłem paszport I’ve lost my passport- ( ajw lost maj passport)

 zgubiłem się I am lost  (Am lost)

 

 

Gdzie jest Where is: (łer is)

stacja kolejowa -train station (trejn stejszyn)

 autobus -bus station ( bas stejszyn) –

prom -ferry ( ferri)

szpital-hospital (hospital)

muzeum -museum (mjuzieum) –

bankomat –cash machine ( kasz maszine)- lub -ATM ( ej ti em)

hotel -hotel ( hołtel)

hostel-hostel ( hostel)

ulica-street ( strit)-

toaleta toilet (tojlet)

 

Kontakt

 

masz facebooka Do you have facebook– (du ju hew fejsbuk)

spotkamy się jutro? We will meet tommorow?( łi wyl mit tumoroł)- 

 

Potrzeba

 potrzebuję I need (aj nid)

czegoś do picia -something to drink ( somfing tu drink)

 prezerwatyw -condoms- ( kondoms)

antykoncpecji ( hormonalnej) -contraception-( kontrasepszyn)

jakie jest hasło do wifi What is wi-fi passeword– (łot iz łaj faj pasłord)

nie działa It doesn’t work ( it dasynt łork)

 

praktyczne zwroty po anielsku

 

 

 

Rate this post

Dodaj komentarz